top of page
bgImage

Сenas

Mēs nodrošinām plašu pakalpojumu klāstu traumatoloģijas, ortopēdijas un okulistikas jomā gan par maksu, gan bez pacienta iemaksas

PAKALPOJUMU saraksts, kurus SIA sniedz par maksu, un CENRĀDIS

*Pieņemšana vai konsultācija pie traumatologa-ortopēda

50 EUR

Atkārtota pieņemšana vai konsultācija

50 EUR

Mājas vizīte

50 EUR.

Pārsiešana, diegu vai ligatūru izņemšana

10 EUR

"Dezo" tipa pārsēja uzlikšana

10 EUR

Imobilizējošas mīksta pārsēja uzlikšana

5 EUR

Nosūtījums uz DEAKu

20 EUR

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana

15 EUR

Infiltrācijas anestēzija

10 EUR

Izmežģījuma reponēšana

30 EUR

Parazītu izņemšana no mīkstajiem audiem

15 EUR

Brūces sekundāra apstrāde, šuves

25 EUR

Svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem

35 EUR

Naga saknītes rezekcija

100 EUR

**Punkcija un injekcijas locītavā

15 EUR

Jaunveidojumu ekstirpācija

100 EUR

Dipitrena operācija

150 EUR

Mazā stobra kaula osteosintēze

150 EUR

Metāla konstrukciju noņemšana no kauliem

200 EUR

Cīpslas sašūšana

15 EUR

Incīzijas, ieskaitot drenāžas uzlikšanu

25 EUR

Eksostozes rezekcija pie hallux valgus

110 EUR

Artroskopija

500 EUR

* Pieņemšana vai konsultācija pie traumatologa-ortopēda bez nosūtījuma

** Punkcija un injekcijas locītavā, periartikulāri; bursas, seromas, hematomas, higromas punkcija

Pacienta iemaksa par pakalpojumiem,
kurus apmaksā Nacionālais veselības dienests

**Pacientu pieņemšana ar nosūtījumu

4 EUR

(kurus apmaksa NVD)

Pārējās manipulācijas

4 EUR

Manipulāciju sarakstu var atrast sadaļā Pakalpojumi

No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • II grupas invalidi;

 • Patvēruma meklētāji, kā arī ārzemnieki, kuri aizturēti Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem;

 • Politiski represētas personas, Nacionālas pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušas personas;

 • Persona, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klients;

 • Persona, kuras uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība;

 • Orgānu donori;

 • I grupas invalīdi:

 • Trūcīgas personas, kuru statuss ir apstiprināts oficiāli ar ministru kabineta noteikumiem ( Nr. 214 2009. gada 3. martā);

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

 • Persona, kas uzrāda NVD teritoriālās nodaļas izsniegtu izziņu par to, ka pacienta iemaksu par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gadā ir sasniegusi maksimālo ministru kabineta noteikumos noteikto apmēru;

 • Ukraīņu begļi, kas nestrādā.

bottom of page